เกี่ยวกับเรา

บริษัท วิรพัฒน์คอนสตรัคชั่น ซัพพลาย แอนด์ เรนเทล จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2546 โดยก่อนหน้านี้ได้เปิดทำการภายใต้ชื่อ ร้านวิรพัฒน์ก่อสร้าง ตั้งอยู่ที่ 22/1 หมู่ 1 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ดำเนินกิจการ จำหน่าย-ให้เช่า อุปกรณ์ก่อสร้างอาทิ เช่น แบบเหล็ก นั่งร้าน แบบเทถนน ป็อปค้ำยัน เครื่องมือก่อสร้างอื่นๆ เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาร้านวิรพัฒน์ก่อสร้างได้รับการสนับสนุนและไว้วางใจในการบริการจากลูกค้า เจ้าของงาน ผู้รับเหมา ตลอดจนห้าง ร้าน บริษัทต่างๆ ด้วยดีเสมอมาจึงทำให้เกิดเป็น บริษัท วิรพัฒน์คอนสตรัคชั่น ซัพพลาย แอนด์ เรนเทล จำกัด ซึ่งปัจจุบันบริษัทดำเนินกิจการ จำหน่าย-ให้เช่า แบบเหล็ก นั่งร้าน เครื่องมืออุปกรณ์ก่อสร้างและอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ คอยแนะนำวิธี การใช้สินค้า บริการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และนับแต่นี้ไป บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและงานบริการให้ได้มีประสิทธิภาพเพียงพอกับความต้องการ และเพื่อตอบสนองตลาดซึ่งนับวันจะมีการเติบโต และมีความต้องการใช้สินค้าทางด้านนี้มากยิ่งขึ้น