จำหน่ายและให้เช่า อุปกรณ์ก่อสร้าง

แบบเหล็ก นั่งร้าน แบบเทถนน ป็อปค้ำยัน เครื่องมือและเครื่องจักรอื่นๆ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท วิรพัฒน์คอนสตรัคชั่น ซัพพลาย แอนด์ เรนเทล จำกัด ดำเนินกิจการจำหน่ายและให้เช่า อุปกรณ์ก่อสร้าง อาทิเช่น แบบเหล็ก นั่งร้าน แบบเทถนน ป็อปค้ำยัน เครื่องมือและเครื่องจักรอื่นๆ เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นการบริการที่ดี สินค้าที่หลากหลาย และราคาที่เป็นธรรม

ขั้นตอนการเช่า

แจ้งสินค้าและจำนวน

ส่งใบเสนอราคา

ทำสัญญาและวางมัดจำ

จ่ายค่าเช่าและรับมัดจำคืน

คืนสินค้า

เช่าสินค้า

แจ้งสินค้าและจำนวน

ส่งใบเสนอราคา

ทำสัญญาและวางมัดจำ

เช่าสินค้า

คืนสินค้า

จ่ายค่าเช่าและรับมัดจำคืน