นั่งร้าน

ตารางรายละเอียด

รายการสินค้า ขนาด
นั่งร้าน Scaffolding 1.219 x 0.90 m.
นั่งร้าน Scaffolding 1.219 x 1.20 m.
นั่งร้าน Scaffolding 1.219 x 1.70 m.
นั่งร้าน Scaffolding 1.219 x 1.90 m.
ข้อต่อ Joint Pin
ฝาครอบทางเดิน Walk Plank 1.829 x 0.450 m.
บันไดนั่งร้าน Stair 0.45 x 2.514 m.
ล้อนั่งร้านพร้อมเบรค Caster 8 Inch

หากลูกค้าต้องการสินค้านอกเหนือจากที่แสดงในตาราง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย ของบริษัทฯ