อุปกรณ์ค้ำยัน

ตารางรายละเอียด

รายการสินค้า ขนาด
แจ็คเบส Adjustable Base Plate 0.40 m.
แจ็คเบส Adjustable Base Plate 0.60 m.
ยูเฮด U-Head 0.40 m.
ยูเฮด U-Head 0.60 m.
ป็อปค้ำยัน Pipe Support 1.55 – 2.50 m.
ป็อปค้ำยัน Pipe Support 2.05 – 3.50 m.
เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม Square Pipe 2” x 2” x 2.00 m.
เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม Square Pipe 2” x 2” x 3.00 m.
เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม Square Pipe 2” x 2” x 4.00 m.
เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม Square Pipe 2” x 2” x 6.00 m.
เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม Square Pipe 4” x 4” x 2.00 m.
เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม Square Pipe 4” x 4” x 3.00 m.
เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม Square Pipe 4” x 4” x 4.00 m.
เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม Square Pipe 4” x 4” x 6.00 m.
เหล็กแป็ปกลม Round Pipe 1½” x 1.00 m.
เหล็กแป็ปกลม Round Pipe 1½” x 2.00 m.
เหล็กแป็ปกลม Round Pipe 1½” x 3.00 m.
เหล็กแป็ปกลม Round Pipe 1½” x 4.00 m.
เหล็กแป็ปกลม Round Pipe 1½” x 6.00 m.
ข้อเสือ (ตาย) Pipe Clamp Fix 42-48 mm.
ข้อเสือ (เป็น) Pipe Clamp Free 42-48 mm.

หากลูกค้าต้องการสินค้านอกเหนือจากที่แสดงในตาราง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย ของบริษัทฯ