เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ตารางรายละเอียด

รายการสินค้า ขนาด
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator 10 KVA
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator 20-25 KVA
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator 37-45 KVA
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator 100 KVA

หากลูกค้าต้องการสินค้านอกเหนือจากที่แสดงในตาราง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย ของบริษัทฯ