เครื่องดัด-ตัดเหล็ก

ตารางรายละเอียด

รายการสินค้า ขนาด
เครื่องตัดเหล็ก Bar Cutter 6-25 mm.
เครื่องตัดเหล็ก Bar Cutter 6-32 mm.
เครื่องดัดเหล็ก Bar Bander 6-25 mm.
เครื่องดัดเหล็ก Bar Bander 6-32 mm.

หากลูกค้าต้องการสินค้านอกเหนือจากที่แสดงในตาราง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย ของบริษัทฯ