เครื่องมือทั่วไป

ตารางรายละเอียด

รายการสินค้า ขนาด
เครื่องตัดคอนกรีต Concrete Cutter 9 HP.
เครื่องตัดคอนกรีต Concrete Cutter 11 HP.
เครื่องขัดมัน Power Trowel 5.5 HP.
เครื่องขัดพื้นคอนกรีต Concrete Grinder 5.5 HP.
เครื่องจี้ปูนไฟฟ้า Electric Vibrator 220 Volt
เครื่องยนต์พร้อมสายจี้ปูน Vibrator Poker 5.5 HP.
โม่ผสมคอนกรีต Concrete Mixer Motor 0.25 m³
โม่ผสมปูนทราย Mortar Mixer 0.10 m³
แย็กไฟฟ้า Electric Hammer HILI TE1000
แย็กไฟฟ้า Electric Hammer HILTI TE1500
แย็กไฟฟ้า Electric Hammer HILTI TE3000

หากลูกค้าต้องการสินค้านอกเหนือจากที่แสดงในตาราง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย ของบริษัทฯ