เครื่องลม

ตารางรายละเอียด

รายการสินค้า ขนาด
เครื่องลม Air Compressor 90 CFM.
เครื่องลม Air Compressor 185 CFM.
เครื่องลม Air Compressor 390 CFM.
หัวสกัดพร้อมดอก Jack Hammer 7 Kg.
หัวสกัดพร้อมดอก Jack Hammer 18 Kg.
หัวสกัดพร้อมดอก Jack Hammer 30 Kg.
สายลม Air Hose 25 m.
สายลม Air Hose 50 m.

หากลูกค้าต้องการสินค้านอกเหนือจากที่แสดงในตาราง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย ของบริษัทฯ