แบบเสา

ตารางรายละเอียด

รายการสินค้า ขนาด
แบบเหล็กเสาแอล L Column 0.15 x 0.15 x 3.00 m.
แบบเหล็กเสาแอล L Column 0.20 x 0.20 x 3.00 m.
แบบเหล็กเสาแอล L Column 0.25 x 0.25 x 3.00 m.
แบบเหล็กเสาแอล L Column 0.30 x 0.30 x 3.00 m.
เหล็กรัดเสา (เหล็กแบน)
เหล็กรัดเสา (เหล็กรางน้ำ)
แบบเทถนน Road Form 0.15 x 0.20 x 3.00 m.
แบบเทถนน Road Form 0.20 x 0.25 x 3.00 m.
แบบเทถนน Road Form 0.25 x 0.30 x 3.00 m.
แบบขอบคันหิน Curb Form 0.20 x 0.20 x 3.00 m.

หากลูกค้าต้องการสินค้านอกเหนือจากที่แสดงในตาราง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย ของบริษัทฯ